> M: RELAÇÃO DAS EQUIPES MASTER DO TORNEIO DO ACEMA DE FUTEBOL SUIÇO

RELAÇÃO DAS EQUIPES MASTER DO TORNEIO DO ACEMA DE FUTEBOL SUIÇO

Categoria Master:

Alcance Informática
Odair Teixeira
Carlos Tacahashi
Fernando M. Yano
Francisco Carlos Pupin
Jorge Kaoru Maeda
Kenji Shinobu
Mário Tsuyoshi Yamakami
Natal Nakasato
Ricardo T. Arita
Roberto Norio Yamashita
Rogério Toshio Honda
Wilson Mikio Sasaki

Cocamar
Cássio Rogério Mendes
Edson Tochiaki Moribe
Hideyuki Noda
Joel Vejam
Marcos T. Enomoto
Mário Tanoue
Maurício Hideki Kawakame
Moacir Yudi Iquematsu
Natalício Claro da Silva
Sebastião Aparecido Alves
Wilson Teruo Aseka
Wilson Yassuo Uchimura

Kato Tratores
Hiroshi Okuda
Edson Kato
Frank Yassuo Misawa
Hatilo Shiki
Henrique Ogawa
Mauro Kaoru Iwazaki
Milton Kameoka
Nilo Yudi Morimoto
Orlando Miura
Oscar Tadayuki Takano
Tatsumi Fujii
Walter Kato

Limitur Turismo
Jorge Tanaka
Akito Willy Taguchi
Celso Vataru Nakamura
Dante Takahashi
Décio Prigol
Frank Miyazaki
Hélio Yabiku
Jony Kiyoshi Sakassegawa
Pedro Puertas Xander
Pretextato Vitalino da Silva
Sérgio H. Masaki
Walter Kiminami

Restaurante Fim da Picada
Roberto Hideki Ito
Antonio Marcos B. Neckel
Antonio Massao Yamaguchi
Edson Yokoyama
Gilberto Nagahama
Heverton Luiz Teix.da Silva
João Maria Olivo
José Garozo (Vermelho)
Noel Aparecido da Cruz
Osmar Pereira
Paulo Evangelista de Lima
Walter Kazuyoshi Takizawa

Shimizu Imóveis
Akira Nonose
Adriano Toshiharu P. Okawa
Antonio Tomimori
Carlos Alberto S. Kawakame
Júlio Olstan Júnior
Lauro Mitsuaki Kambara
Milton Eiji Yabiku
Milton Inumaru
Nelcides Alves Bueno
Reinaldo Arita
Ricardo Haruho Akamine
Ricardo Issao Otani

Organtel
Walter Ito
Ademir Fernandes
Carlos Sakiyama
Euclides Nakasugi
João Suemito Orita
Mário Seto Takeguma
Milton Miura
Milton Takizawa
Norberto Ap de Oliveira
Osamu Endo
Ricardo Yamaguchi
Silvio Takeshi Matsumoto


Max Toner

Carlos Roberto Ramos
Alceu Yassuhiro Sassaki
Antonio José Coelho Castro
Célio Nakamura
Celso Yokode
Edson Yukio Suzuki
Eudes Barbosa Oliveira
Juliano de Borba Richter
Julio Kussakawa
Milton Toshio Shigenaga
Osmar Murassaki
Walter Luiz Guelles

0 comentários:

Blog Archive

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP